2012. február 28., kedd

Korabeli beszámoló az első magyarországi vasútvonal átadásáról

Evégre Magyarország évlapjaiba is iktatjuk egy oly ünnep megünneplé­sét, milyenről eddig csak olvastunk. A civilizáció legújabb fejleménye Hunnia fővárosának is nyújtá azon élvezetet, melynek majd minden eu­rópai főváros már egy idő óta örvend, és kikocsikáztatá egy csodaszerű gőzerőfogattal a meghívottak százait, egyszerre a pamlagok kényes ölén, villámi, azaz vasúti sebességgel, ti. 50 és néhány perc alatt Vác városába, hová eddig a pestiek csak egyenkint, legföllebb párosan, vakító homok­felhőkön keresztül és a legszilajabb magyar ló félnapi megizzasztásával, gyönyör nélküli és unalomteljes uta­zással érhettek.
1846. július 15-én délután 3 óra­kor rendkívüli mozgás támadt Pest városában. A nép ezernyi csoportjai a pályaudvar felé nyomultak, hol a sorkatonaság és a polgári őrsereg dí­szes egyenruhában tisztelgett; a fő­nemesség és a királyi hivatalnokok fényes hintóikban vágtatva érkeztek. Alig szemléltük meg a csinos és leg­nagyobb kényelemhez alkalmazott, nagyszerű, 58 személyt befogadó vagonokat és a legfényesebb dísszel bútorozott udvari kocsit, alig rázták meg kezeiket az ország minden ré­széből összesereglett vendégek, meg­érkezett a fenséges nádor is főhercegi családjával, mire a meghívottak helyet foglaltak hét oly nagyszerű vagonban, melyekbe könnyen 350 személy fér­hetett; azután a virágokkal koszorú­zott és zászlókkal díszített gőzmozdony, „Buda és Pest", egyet nyerítének vagy sivítának, és az udvari kocsi megindult hét vagonnal a sokaság bámulatára, amely alig kiabálhatott egy-két „éljent" örömében, annyira meg volt a látvány sajátszerű rendkí­vülisége által lepetve. Alig tűnt el szemünk elől az utolsó pesti néző: máris palotaiak és fótiak állnak előt­tünk, kikhez tán távolabb helységekbeli lakosok is valának vegyítve, mert hintókat és kocsikat lehetett látni a pálya egész hosszában, és 25 percnyi utazás után a dunakeszi ál­lomáson megállunk, hol vízzel a kat­lanok láttatnak el, mire ismét elindulánk, és Göd mellett elrepülvén, 24 percnyi utazás után a mozsarak ropogása között Vácot leszálltunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése