2012. március 7., szerda

Fogalmak a Virágzó középkor c. témához

Aranyforint: firenzei mintára Magyarországon forgalomba hozott aranypénz. I. Károly vezette be 1325-ben.
Árumegállítói jog: egyes kiváltságos városok joga arra, hogy a területükön áthaladó idegen kereskedőket feltartóztatva a város piacán áruik kirakodására kényszerítsék.
Bandérium: valamely főúr zászlaja alatt szolgáló és hadba vonuló katonai alakulat a középkori Magyarországon.
Báró: országos főméltóságot betöltő nagybirtokos a 13-15. századi Magyarországon.
Céh: azonos mesterségben dolgozó kézművesek, iparosok érdekvédelmi szervezete a középkorban.
Kilenced: jobbágyok által a földesúrnak fizetendő adó, mely a bor- és gabonatermésnek 1/10-ed részére vonatkozott. I. Nagy Lajos rendelte el fizetését.
Kormányzó: az ország egészének politikai-katonai irányításával megbízott, az uralkodót képviselő ideiglenes államfő.
Nádor: a király után a legmagasabb tisztség a középkori Magyarországon, a legmagasabb főméltóságok egyike.
Ősiség: nemesi szokásjog, mely szerint a család kihalása esetén a nemzetségi ős más leszármazottai örökölték az elhaltak vagyonát. I. Nagy Lajos vezette be ezt a szokásjogot.
Pallosjog: halálbüntetés kiszabásának joga a középkorban. A földesúr saját földjén saját jobbágyai fölött ítélkezhetett.
Szabad királyi város: a király tulajdonába tartozó, széles jogokkal rendelkező település a középkori Magyarországon.
Úriszék: a földesúr jobbágyai, cselédei fölött mindenféle ügyben ítélkező földesúri bíróság.
Vajda: hadvezér, katonai vezető, az Erdélyt kormányzó királyi megbízott címe az Árpád-kortól a 16. századig.
Végvár: határmenti erődítmény a középkori Magyarországon, melyet a Délvidéken Ozorai Pipó kezdett el kiépíteni a 15. században.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése